Waar is alles begonnen?

Alles is begonnen bij Perfecta N.V., een scheepsherstelingsbedrijf dat ook instond voor de verkoop van industriële producten.

In 1988 werd dit omgevormd naar de industriële toeleverancier Delta Rubber N.V.
In 1990 werd een naamswijziging doorgevoerd naar Deltaflex N.V.
In 1995 wordt gefusioneerd met Hofland Pakking onder de nieuwe benaming Hofland Deltaflex N.V.
1998: fusie met Econosto N.V.
2006: afsplitsing van Econosto en nieuwe benaming Delta Rubber Industries waarbij het accent gelegd wordt op de verkoop van industriële produkten voor industrie, scheepvaart en visserij.